คลังเก็บป้ายกำกับ: พาเลทไม้

พาเลทไม้เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บ

พาเลทไม้เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บ ยกย้ายสินค้าและวัสดุ การเลือกใช้พาเลทที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันพาเลทที่ใช้ในคลังสินค้าทำจากวัสดุ 4 ชนิด ได้แก่ พาเลทที่ผลิตจากไม้
พาเลทผลิตจากพลาสติก พาเลทที่ผลิตจากกระดาษ และพาเลทที่ผลิตจากเหล็ก แต่ที่นิยมใช้กันมากคือพาเลทที่ผลิตจากไม้และที่ผลิตจากพลาสติก

พาเลทไม้ส่วนใหญ่นำไปใช้กับสินค้า และพื้นที่ใช้งานที่ไม่ชื้นหรือเปียกแฉะ ส่วนพาเลทพลาสติกนิยมใช้กับคลังสินค้าทั่วไป โดยมีข้อเปรียบเทียบอื่นๆ ที่สำคัญ ดังนี้

จะเห็นได้ว่า ทั้งพาเลทไม้และพาเลทพลาสติกต่างมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้่งานที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้งานพาเลทได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด